06 14 54 28 54

 KNVB

Webteksten

♦ opdracht: betere structuur en makkelijk leesbare webteksten ♦


Stel: je hebt een eigen onderneming, je houdt van voetbal en je hebt pure passie voor het schrijven van teksten. Voor wie zou je dan graag willen werken? Juist ja, de KNVB. In het eerste jaar van mijn HBO-opleiding heb ik stage gelopen binnen deze organisatie. Des te leuker is het dat je nu vanuit je eigen bedrijf voor ze aan de slag mag.

Werkwijze

Sportiviteit en respect

Voetbal is een fantastische sport waar miljoenen mensen in Nederland veel plezier aan beleven. Plezier is onlosmakelijk verbonden met Sportiviteit & Respect. Niet alleen bij voetbal, ook bij andere sporten. Dagelijks heb je er mee te maken. Daarom besteedt de KNVB veel aandacht aan dit thema.

Meervoudige aanpak

Om te bereiken dat er op de velden sportief en respectvol wordt gespeeld stelt de KNVB een meervoudige aanpak voor. Wij hebben in samenwerking met de KNVB vier pijlers bedacht. Onder iedere pijler zijn thema’s en onderwerpen te verdelen waar de KNVB zich samen met de verengingen voor inzet. Deze aanpak is gericht op het ondersteunen en versterken van verenigingen:

  • Het stimuleren van positieve en veelbelovende initiatieven.
  • Dit wordt gedaan door ondersteuning voor trainers, scheidsrechters en bestuursleden.
  • Het voorkomen van excessen door bijvoorbeeld het invoeren van een spelregels.
  • Het aanspreken en desnoods straffen van individuen, teams of verenigingen die over de schreef zijn gegaan.
Simpel schrijven

De vier pijlers zijn herschreven evenals de teksten voor het thema Sportiviteit & Respect. De teksten zijn begrijpelijker geworden voor de neutrale lezer. We merken dat veel ondernemers of bedrijven dusdanig ver in de materie zitten dat het moeilijker wordt om het ‘simpel’ te houden. Schrijven is simpel, simpel schrijven is moeilijk 

Flinke vertaalslag

Naast het aanscherpen en makkelijker leesbaar maken van de teksten is er ook een verbeterslag gemaakt in de structuur op de website. Waar het voorheen rommelig en onoverzichtelijk was is het nu een overzichtelijk en logisch geheel geworden. Zo is het voor de bezoeker direct duidelijk waar hij/zij voor welk onderwerp moet zijn. Ook Lekker Getikt heeft Sportiviteit & Respect hoog in het vaandel staan. Vandaar dat wij hier graag een bijdrage aan hebben geleverd. Naast dat het al fantastisch is om voor de Nederlandse voetbalbond binnen de lijnen te staan.

Resultaat

Z

Begrijpelijke webteksten

Z

Duidelijke structuur van de website

Pijlers

Webteksten herschreven

Doelpunten gemaakt

Wil je ook in ons portfolio?

Ambachtshof 38B
2632 BB Nootdorp

06 14 54 28 54

Ik schrijf

blogs
landingspagina's
nieuwsbrieven
persberichten
productteksten
testimonials
vacatureteksten
webteksten
whitepapers

Volg mij
×

Hallo!

Klik hieronder op mijn naam om mij een WhatsApp bericht te sturen

×