06 14 54 28 54

PRIVACYVERKLARING

Lekker Getikt werkt met persoonsgegevens. Wij voelen het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij dan ook uit welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel én met wie wij deze gegevens delen.

  

Deze privacyverklaring is op alle diensten van Lekker Getikt van toepassing.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Lekker Getikt kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruikmaakt
van de diensten van Lekker Getikt, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lekker Getikt verstrekt. Lekker Getikt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Jouw bedrijfsgegevens;
  • Jouw domeinnaam;
  • Jouw voor- en achternaam;
  • Jouw functie;
  • Jouw e-mailadres;
  • Jouw telefoonnummer(s);
  • Jouw adresgegevens;
  • Jouw IP-adres;
  • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier.


Waarom Lekker Getikt gegevens nodig heeft

Lekker Getikt verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Lekker Getikt jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoelang bewaart Lekker Getikt jouw gegevens
Lekker Getikt bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen
Lekker Getikt verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek Lekker Getikt
Op de website van Lekker Getikt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lekker Getikt gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Lekker Getikt maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Lekker Getikt te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lekker Getikt heeft hier geen invloed op. Lekker Getikt heeft Google geen toestemming gegeven om via LEKKER GETIKT verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Lekker Getikt zijn verbonden. Lekker Getikt kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar michel@lekkergetikt.nl Lekker Getikt zal zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen
Lekker Getikt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lekker Getikt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiliging zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Lekker Getikt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Lekker Getikt via michel@lekkergetikt.nl

 

Lekker Getikt is als volgt te bereiken:

Drafbaan 26
2632 GB Nootdorp
T: 06 – 14 54 28 54
E: michel@lekkergetikt.nl
KVK: 73 71 61 97

Inwerktreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

×

Hallo!

Klik hieronder op mijn naam om mij een WhatsApp bericht te sturen

×